Frezy systemowe HM do słupka 95620

Drukuj


- Możliwość wykonania (po otrzymaniu karty profila) następujących
otworów: 22/27/32/40 mm